Личности от света

„Успешните личности променят човешката история и оставят богато завещание за оези, които имат амбициите да бъдат успешни“