Организации от света

„Успехът на една организация е резултат от общия принос на всеки един поотделно“