Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е избрал да посвети живота си на успеха. Да го изследва, да го тества, да го търси и да го документира, но най-вече той се стреми да го предаде на хората, които имат амбциите да бъдат успешни и да живеят живота си пълноценно.