Знание

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“

Калмицка