Личности

,,Успешните личности променят човешката история и оставят богато завещание за онези, които имат амбициите да бъдат успешни‘‘