Организации

,,Успехът на една организация е резултат от общия принос на всеки един поотделно‘‘